Text och musik Peter Nordberg

Inspelad i Hvilan studio och mixad av Conny Wall i Gig studio, mastrad av Eric Broyhill i Monsterlab audio.

OM DU LÄMNAR MIG NU GER JAG FAN I HELA SOLEN

högst av allt står solen
från björken droppar sav
du och jag på stranden
av ett öppet hav
hoppas att du tänker
samma sak som jag
och känner att du lever
för stunden här idag
för stunden här i dag

om du lämnar mig nu
ger jag fan i hela solen
om du lämnar mig nu
vill jag krypa ner i jorden
om du lämnar mig nu
ger jag upp och och tar pistolen
om du lämnar mig nu
blir det här dom sista orden
om du lämnar mig nu
om du lämnar mig nu

vi kommer från en vinter
mörker höll oss hårt
kylan höll oss inne
i hemmet som är vårt
du var den som fick mig
att gå den sista bit
den som gjorde skillnad
den som fick oss hit
det var den som fick oss hit

om du lämnar mig nu
ger jag fan i hela solen
om du lämnar mig nu
vill jag krypa ner i jorden
om du lämnar mig nu
ger jag upp och och tar pistolen
om du lämnar mig nu
blir det här dom sista orden
om du lämnar mig nu
om du lämnar mig nu

det är inte du
det är inte du som lämnar
det är gudarna
det är gudarna som hämtar
allt vi vet
allt vi vet förändras
allt vi kan
allt vi kan är att förlika oss
med att du lämnar mig nu
att du lämnar mig nu

om du lämnar mig nu
ger jag fan i hela solen
om du lämnar mig nu
vill jag krypa ner i jorden
om du lämnar mig nu
ger jag upp och och tar pistolen
om du lämnar mig nu
blir det här dom sista orden
om du lämnar mig nu
ger jag fan i hela solen
om du lämnar mig nu
vill jag krypa ner i jorden
om du lämnar mig nu
ger jag upp och och tar pistolen
om du lämnar mig nu
blir det här dom sista orden
om du lämnar mig nu
om du lämnar mig nu